top of page

Troeven

Talenten ontdekken

Voor wie?
     Alle studierichtingen in de doorstroomfinaliteit én 3/4 BOR
     (uitzondering: bij SPW is enkel sport mogelijk als keuze)

 

Wat? Talenten ontdekken

 • Omnisport

 • Explore in 2de graad of masterclass in 3de graad

  • Duits, Spaans, Expressie, dans, Duurzaamheid, Wetenschappen...​

  • Film, Koken op kot, DIY, Sociaal Engagement, Bier en Wijn brouwen...

Uniek: omnisport mogelijk in elke richting

Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingbegeleiding streeft ernaar alle leerlingen in hun noden te voorzien. Wij hebben oog voor de specifieke onderwijsbehoeften die gepaard gaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, dyscalculie… Daarnaast wordt er sterk ingezet op leermethodebegeleiding en leren plannen.

Om remediëring, differentiatie, inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum te versterken, is een intens overleg tussen de leerling, zijn ouders, het CLB en andere ondersteuners een must. We streven naar een school waarin alle expertises evenwaardig worden benut. Zo proberen we elke leerling optimaal te begeleiden en ondersteunen.

Geïntegreerde werkperiode

Elk schooljaar doorbreken we één week lang het reguliere lessenrooster om projectmatig aan de slag te gaan. Deze projecten sluiten aan bij de gekozen richting en sleutelcompetenties (zoals sport en taal) en zijn vakoverschrijdend.

 • 3des: GWP thuis met actieve, boeiende en leuke activiteiten

 • 4des: GWP Ardennen of Adventurestage (sport)

 • 5des: GWP London

 • 6des: GWP Italiëreis OF Lissabon OF Wintersportstage (sport)

Projecten

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding

 • Mini-onderneming in 6 BOR

 • Deelname Olympiades

 • Schoolsport

 • Inleefreis Ghana (Afrika) 

 • ...

Kostprijs

De kostprijs wordt zoveel mogelijk beperkt.

Handboeken worden door de oudervereniging aangekocht en aan een zeer lage prijs verhuurd. Werkboeken, fotokopieën,... worden tegen kostprijs aangerekend op de schoolfactuur. 

Elke leerling heeft een kluisje om bezittingen veilig op te bergen.

Je bent een individu

Een veilige en stimulerende omgeving waar elke leerling zich thuis voelt en optimaal kan ontwikkelen.

GO! atheneum gaat digitaal

Openleeromgeving Smartschool. 

Elke klas is uitgerust met een interactief whiteboard.

Elke leerling krijgt een laptop ter beschikking.

​Wij zetten digitale methodes en tools in om het leerproces van onze leerlingen te ondersteunen, evalueren en differentiëren. Zo maken we leren boeiend en op maat.

Samenwerking en overleg

Leerlingenraad 
Onze enthousiaste leerlingenraad zet zich in om het schoolleven voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij vertegenwoordigen de leerlingen bij de directie en werken zelfstandig aan diverse projecten.

VOKA     Vrienden en ouders van het GO! atheneum Ieper

bottom of page