Dubbele finaliteit

= doorstromen naar de arbeidsmarkt OF het hoger onderwijs

Tweede graad
Bedrijf en organisatie
Sport (specialisatie voetbal is mogelijk)
Derde graad
Handel
Lichamelijke opvoeding en sport