top of page
Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingbegeleiding streeft ernaar alle leerlingen in hun noden te voorzien. Wij hebben oog voor de specifieke onderwijsbehoeften die gepaard gaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, dyscalculie… Daarnaast wordt er sterk ingezet op leermethodebegeleiding en leren plannen.

Om remediëring, differentiatie, inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum te versterken, is een intens overleg tussen de leerling, zijn ouders, het CLB en andere ondersteuners een must. We streven naar een school waarin alle expertises evenwaardig worden benut. Zo proberen we elke leerling optimaal te begeleiden en ondersteunen.

GO! atheneum Ieper gaat digitaal

Openleeromgeving Smartschool

Leuker leren met het SMART Board

Elke klas is uitgerust met een interactief whiteboard

Actief leren met ICT
IPads, computers, laptops, beamer,... in de klas

ICT-ondersteuning dyslexie i.s.m. Rotary


Digisprong

De middelen van de Digisprong werden aangewend om laptops aan te kopen voor de leerlingen. Digitale methodes en tools worden ingezet om het leerproces van de leerling te ondersteunen, te evalueren en te differentiëren.

Samenwerking en overleg

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen, onder leiding van een of meerdere leerkrachten, die zich inzet om het de leerlingen van de school zo goed mogelijk naar hun zin te maken. De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen naar de school toe, via de leerlingenraad hebben de leerlingen een formele spreekbuis naar de directie toe en krijgen ze de kans om projecten op een zelfstandige manier uit te werken.

VOKA

Vrienden en ouders van het GO! atheneum Ieper

Schoolraad

Wettelijk advies- en overlegorgaan tussen ouders, personeel en schoolbestuur.

Kostprijs

De kostprijs wordt zoveel mogelijk beperkt.

Handboeken worden door de oudervereniging aangekocht en aan een zeer lage prijs verhuurd. Werkboeken, fotokopieën,... worden tegen kostprijs aangerekend op de schoolfactuur. 
 

Elke leerling kan een kastje huren om persoonlijke zaken achter slot op te bergen.

20191126_153626.jpg
ipad.jpg
bottom of page