Passie voor Kwaliteitsvol Onderwijs

Het GO! atheneum Ieper gaat voor maximale leerwinst voor iedere leerling en biedt kwaliteitsvol onderwijs kaderend binnen de waarden van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

In ons streven naar een harmonische ontwikkeling van de leerlingen, beogen we de kernopdrachten van het onderwijs: “het bijbrengen van kennis, inzicht, competenties, vaardigheden en attitudes” zo goed mogelijk uit te werken. Het leerproces wordt met passie begeleid en opgevolgd door vakbekwame leerkrachten voor wie een leerling geen nummer is maar een individu.

 

Moderniseren van het onderwijsaanbod

Op 1 september 2021 wordt de modernisering van de 2de graad uitgerold. De traditionele onderwijsvormen ASO/TSO/KASO/BSO worden vervangen door 3 finaliteiten. De richtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden voor op het hoger onderwijs. In de dubbele finaliteit is een doorstroom mogelijk naar het hoger onderwijs, maar door het behalen van de beroepskwalificaties kunnen leerlingen ook onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt. Tot slot leidt de arbeidsmarktgerichte finaliteit naar een specifiek beroep. Ons bestaand aanbod op school blijft behouden en wordt in een nieuw kleedje gestopt met de nadruk op zelfgestuurd samen leren en projectmatig werken. In de algemene vakken wordt er nog steeds traditioneel lesgegeven.

Door ons sterk en uniek aanbod van talentmodules en masterclasses zijn we een schoolvoorbeeld van hoe je de onderwijsloopbaanbegeleiding verankert in de school. In het 3de jaar verbreden onze leerlingen hun studiekeuze via de talentmodules “Explore” of “Sport” om die keuze dan verder uit te diepen in het 4de jaar via de talentmodules “Communicatie en Expressie”, “Onderzoek en Experiment” of “Sport”. Met de talentmodule/masterclass “Sport”, aangeboden in alle doorstroomrichtingen van 2de en 3de graad, richten we ons in het bijzonder naar jongeren die zowel studiegericht als sportminded zijn. De optie sport realiseert de vormingsdoelen waarbij een intense lichaamsbeweging een extra motivatie betekent voor hun studieloopbaan. Zowel in de doorstroom- als in de dubbele finaliteit kan gekozen worden voor de optie voetbal.

Met de masterclasses in de 3de graad worden de hoofdvakken en de talenten verder uitgediept en stomen we de leerlingen klaar voor hun loopbaan in het hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.

De nieuwe sleutelcompetenties “burgerschap”, “cultureel bewustzijn en expressie” en “economische en financiële geletterdheid” worden in alle richtingen projectmatig aangeboden.

Actief engagement en participatie

Een participatief beleid waar zowel het personeel, de leerlingen als de ouders maximaal betrokken worden, daar streven we naar! Ons doel is onze leerlingen te begeleiden in hun leer- en groeiproces tot verdraagzame en democratische maar ook kritische en mondige burgers die dankzij hun kennis en vaardigheden een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

Leerlingenbegeleiding

Het beleid van het GO! atheneum Ieper is in de eerste plaats gericht op de brede basiszorg van iedereen. Het welbevinden en de leerkansen al onze leerlingen is onze grootste uitdagingen. Dit houdt in dat jongeren die het wat moeilijker hebben kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, terwijl we de sterkere leerlingen extra motiveren en stimuleren om hun competenties en talenten verder te ontplooien.

 

Gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling voor iedereen

Het GO! atheneum Ieper, een pluralistische basis waar alle levensovertuigingen op grond van gelijkwaardigheid worden geëerbiedigd, waar we ons verdraagzaam opstellen tegenover andere overtuigingen met de neutraliteit als basisprincipe.

Media en innovatie

Een optimale leeromgeving met een neus voor de nieuwe media, daar streven we naar in het GO! atheneum Ieper. De meeste klaslokalen zijn reeds voorzien van een smartboard, waarmee de leerkracht oneindig veel mogelijkheden krijgt. Laptops en Ipads zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen geworden met als doel: evalueren en differentiëren, net als gebruik bij projecten.

Als deze manier van opvoeden en omgaan met jongeren u aanspreekt, dan bent u bij ons aan het juiste adres: het GO! atheneum Ieper, een groene campus aan de stadsrand waar het goed is om met passie te leren én waar de talenten van jongeren kunnen groeien.

 

Sandra Leleu

Directeur

Campus.jpg