Passie voor Kwaliteitsvol Onderwijs

Het GO! atheneum Ieper gaat voor maximale leerwinst voor iedere leerling en biedt kwaliteitsvol onderwijs kaderend binnen de waarden van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

In ons streven naar een harmonische ontwikkeling van de leerlingen, beogen we de kernopdrachten van het onderwijs: “het bijbrengen van kennis, inzicht, competenties, vaardigheden en attitudes” zo goed mogelijk uit te werken. Het leerproces wordt met passie begeleid en opgevolgd door vakbekwame leerkrachten voor wie een leerling geen nummer is maar een individu.

 

Moderniseren van het onderwijsaanbod

Het is belangrijk ons goed uitgebouwd onderwijsaanbod van ASO en TSO-richtingen stabiel te houden en verder te optimaliseren. Daarnaast kiezen we ervoor om te vernieuwen in de tweede graad: in het complementair deel (4u per week) van de ASO-richtingen gaan we actief projectmatig leren met ICT!

Met talentmodules willen we de studiekeuze van uw kind beter begeleiden. In het 3de jaar verbreden ze hun studiekeuze om deze dan in het 4de jaar te verdiepen via de talentmodules “Sport”, “Taal en Cultuur”, “Onderzoek en Experiment”.

Met de talentmodule "Sport", aangeboden in alle ASO-richtingen van de tweede graad, richten we ons in het bijzonder naar jongeren die zowel studiegericht als sportminded zijn. De optie sport (met eventueel optie voetbal) realiseert de vormingsdoelen waarbij een intense lichaamsbeweging een extra motivatie betekent voor hun studieloopbaan. Ook in de tweede graad Lichamelijke opvoeding en sport kan er gekozen worden voor optie voetbal.

Ook in de derde graad zullen we de talenten van onze jongeren verder aanscherpen. In de masterclasses worden de hoofdvakken verder uitgediept en stomen we de leerlingen klaar voor hun loopbaan in het hoger onderwijs.

Actief engagement en participatie

Een participatief beleid waar zowel het personeel, de leerlingen als de ouders maximaal betrokken worden, daar streven we naar! Ons doel is onze leerlingen te begeleiden in hun leer- en groeiproces tot verdraagzame en democratische maar ook kritische en mondige burgers die dankzij hun kennis en vaardigheden een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

 

Leerlingenbegeleiding

Het beleid van het GO! atheneum Ieper is in de eerste plaats gericht op het welbevinden en de leerkansen van al onze leerlingen. Dit houdt in dat jongeren die het wat moeilijker hebben kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, terwijl we de sterkere leerlingen extra motiveren en stimuleren om hun competenties en talenten verder te ontplooien.

 

Gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling voor iedereen

Het GO! atheneum Ieper, een pluralistische basis waar alle levensovertuigingen op grond van gelijkwaardigheid worden geëerbiedigd, waar we ons verdraagzaam opstellen tegenover andere overtuigingen met de neutraliteit als basisprincipe.

 

Media en innovatie

Een optimale leeromgeving met een neus voor de nieuwe media, daar streven we naar in het GO! atheneum Ieper. De meeste klaslokalen zijn reeds voorzien van een smartboard, waarmee de leerkracht oneindig veel mogelijkheden krijgt. Laptops en Ipads zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen geworden.

 

Als deze manier van opvoeden en omgaan met jongeren u aanspreekt, dan bent u bij ons aan het juiste adres: het GO! atheneum Ieper, een groene campus aan de stadsrand waar het goed is om met passie te leren én waar de talenten van jongeren kunnen groeien.

 

Sandra Leleu

Directeur

© 2017 by GO! atheneum Ieper. Proudly created with Wix.com