top of page

Alle studierichtingen hebben een uitgesproken DOORSTROMINGS-FUNCTIE. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs

Latijn

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Natuurwetenschappen

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;  nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie;  een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Na een studierichting met DUBBELE FINALITEIT kun je gaan werkenAfhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs zeker ook mogelijk.

Bedrijf en organisatie

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, informatica …
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.
Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal.


Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken.
Je leert de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie… Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer. In economie leer je over economische bedrijvigheid, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen… Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving. Je leert kantoortechnieken zoals onthaal, postbehandeling, klasseren, vergaderen, facturering, PR en communicatie…. De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen, de kassa… komen aan bod in verkoops-technieken. Je leert er een verkoopsgesprek voeren.

Je leert tekstverwerking, rekenblad, internet, gegevensblad, presentatiepakket en de basis van programmeren.

Economische Wetenschappen

Economie is de studie van de 'huishouding'.
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De nadruk ligt op economie. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Sport

Kiezen voor Sport is kiezen voor 11 uur bewegen, maar ook voor een gevarieerd pallet aan algemene vakken met accenten op wetenschappen en economie. Deze richting combineert een algemene vorming met een doorgedreven sportopleiding.
 

Deze studierichting laat je kennismaken met verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen …).
Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt.
Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.
Specialisatie dans, tennis en voetbal

Behalen eveneens:

Diploma "algemeen gedeelte" initiator bij de Vlaamse Trainersschool

Brevet "eerste hulp" Rode Kruis

Sportwetenschappen

Je kiest voor Sportwetenschappen omdat je gemotiveerd bent om wetenschappen en hun toepassingen te bestuderen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. Je ontwikkelt daarbij een breed bewegingsprofiel (KLUSCE) én bereikt een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten. Hierbij focussen we op het verbreden en verdiepen van technische en tactische bewegings-specifieke competenties. Dit doen we binnen drie bewegings-domeinen: het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein.

bottom of page